Docent

img
Frank de Jong begon op 7-jarige leeftijd met zijn muziekstudie. Na de muziekschool en
verschillende amateurorkesten te hebben doorlopen, studeerde hij slagwerk - docerend en
uitvoerend musicus - aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Daarnaast studeerde hij
aan hetzelfde instituut docerend musicus HaFa-Directie.

Van 1989 tot 1995 was Frank als slagwerker/paukenist
verbonden aan het Europees Jeugdharmonieorkest en aan
verschillende nationale en internationale jeugdorkesten.
Vanaf 1990 speelde hij in tal van nationale en internationale
orkesten, waaronder de Opera voor Vlaanderen, Het Zeeuws
Orkest, de Koninklijke Militaire Kapel, de Johan Willem Friso
Kapel en het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht. Aan het
laatste orkest was hij vier jaar als vaste paukenist
verbonden.

Zijn directiestudie zette Frank voort aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam, waarvoor hij in maart 1998
met de Marinierskapel der Koninklijke Marine met lof
slaagde. Ook studeerde Frank aan het Sweelinck
Conservatorium bijvak saxofoon en trombone. Tijdens het Wereld Muziekconcours 1997 in
Kerkrade was hij een van de geselecteerde deelnemers aan het wereldkampioenschap
dirigeren.

Momenteel dirigeert Frank de Jong verschillende harmonie- en fanfareorkesten en grote
slagwerkensembles. Hij heeft hiermee op verschillende concoursen tal van eerste prijzen
gewonnen, met als hoogtepunt een gouden medaille op het Wereld Muziekconcours 1997 te
Kerkrade en verschillende Nederlandse kampioenstitels. In november 2007 promoveerde een
van zijn harmonieorkesten tijdens het bondsconcours te Enschede naar de 1e divisie en
kreeg dit orkest tevens het KNFM-certificaat voor het hoogst aantal behaalde punten. In
november 2008 behaalde hij met Avant-Garde een 1e prijs met lof der jury en tevens de
dagprijs op het bondsconcours te Heel (Limburg). Door dit resultaat Was Avant-Garde
gedurende het jaar 2008 tweede van Nederland op de nationale ranking in de hoogste divisie.
In februari 2009 behaalde Frank met Avant-Garde een eervolle vierde plaats in de hoogste
afdeling voor slagwerkensembles tijdens de nationale kampioenswedstrijden.

Naast zijn activiteiten als dirigent was Frank van 1992 tot en met 1994 directeur van
muziekschool De Westhoek en van 1998 tot en met 2005 Hoofd beleid en organisatie aan
kunstinstelling Amadeus te Halderberge/Moerdijk. Naast zijn conservatoriumstudies
studeerde Frank Beleid- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en
aan hetzelfde instituut de opleiding Recht en Management. Momenteel is Frank werkzaam
als consulent instrumentale muziek aan het Centrum voor de Amateurkunst Noord-Brabant
en is hij verbonden aan Kunstfactor als gecommitteerde en examinator voor de landelijke
muziekexamens.