Home


Avant-Garde is een fanatieke groep mensen die streeft naar een hoge muzikale kwaliteit
onder leiding van dirigent Frank de Jong. Onze slagwerkvereniging te Klundert is in mei
2006 opgericht.

We bestaan momenteel uit 2 slagwerkgroepen. Naast de hoofd-slagwerkgroep is er ook
een jeugdgroep om de instap binnen de club gemakkelijker te maken. De slagwerkgroepen
bestaan voornamelijk uit jonge mensen. Dat Avant-Garde meer is dan een plaatselijke
muziekvereniging alleen, blijkt wel uit het feit dat vrijwel elke kern van de gemeente
Moerdijk vertegenwoordigd is in het ledenbestand van Avant-Garde. Avant-Garde trekt zelfs
muzikanten aan van buiten de gemeente Moerdijk.

Onze club kenmerkt zich niet alleen door de vele jonge leden, maar ook door een hoog
muzikaal niveau, het grote enthousiasme en de open sfeer. Nieuwe invloeden zijn altijd
welkom en er is veel respect voor elkaars kwaliteiten en de kwaliteiten van andere
muzikanten.

Op de website kunt u meer informatie vinden over de vereniging. Ook als u interesse heeft
om mee te spelen of meer informatie wilt hebben, dan kunt u bij contact terugvinden hoe u
ons het beste kunt bereiken.

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.